Remont klatek schodowych ul. Poczdamska

Głogów, dnia 16.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na przetarg:

„Remont klatek schodowych w budynku przy ul. Poczdamskiej 5-5a”

Termin realizacji do 31.03.2021 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 07.10.2020 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.10.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu pobrania SIWZ należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie SIWZ pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wadium na w/w prace wynosi 3700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset zł 00/100), które należy wpłacić na konto wskazane w SIWZ do dnia 07.10.2020 r.

Dokumentacja techniczna w wersji papierowej jest do wglądu w Administracji Osiedla Śródmieście oraz w Dziale Technicznym znajdującym się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla Śródmieście” tel. +48 76 852 08 10, których udzieli Bogdan Frąckowiak.