Remont instalacji elektrycznej ul. Saturna 2, 4, 6

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 30.10.2018 r.

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Saturna 2, 4, 6 w Głogowie zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie:

Remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Saturna 2, 4, 6 w Głogowie

  1. Oferty należy składać w siedzibie Administracji Osiedla „Kopernik C” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Gwiaździstej 27, do 20.11.2018 r. do godz. 13.00.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji Osiedla „Kopernik C” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Gwiaździstej 27, w dniu 20.11.2018 r. o godz. 15.30.
  3. Wymagany termin wykonania robót: do 31.03.2019 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 3000,00 zł należy wpłacić na konto Wspólnoty wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt.17).
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobór SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Krzysztof Walkowiak – Starszy Specjalista ds. zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej„Nadodrze” w Głogowie, tel. 76/ 852-07-27, kom. 509-48-99-32

 Wspólnota zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn.

 ZARZĄD WSPÓLNOTY