Remont instalacji elektrycznej ul. Andromedy

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 05.06.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, Administracja Osiedla „Kopernik A” zaprasza do składania pisemnych ofert na zadanie:

„Remont instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Andromedy 32-40 Nieruchomość nr 03 na Osiedlu „Kopernik A” w Głogowie”

  1. Oferty należy składać do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10.00 w Dziale Technicznym SM     „Nadodrze” przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. godz. 11.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 20.09.2019 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 4 600,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Warunkach Zamówienia (pkt.13).
  5. Warunki Zamówienia dostępne są w wersji cyfrowej. W celu otrzymania WZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobór WZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w Dziale Technicznym Spółdzielni w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 tel.  76/ 852 07 23, których udzieli Specjalista ds. elektrycznych Sebastian Tryka.