Remont drogi wewnętrznej

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 10.07.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Remont drogi wewnętrznej oraz wykonanie dojść przy budynku biurowym przy ul. Gen. W. Sikorskiego 48 (dz. nr 65/3, obręb: 0001 Nadodrze)

Termin realizacji do 29.11.2019 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 24.07.2019 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.07-.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wadium na w/w prace wynosi 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy zł 00/100), które należy wpłacić na konto wskazane w W.Z. do dnia 24-07-2019 r.

Dodatkowe informacje dostępne są w Dziale Technicznym, których udzieli Katarzyna Duziak, Przemysław Kowalik tel. 76 8520721; 722