Remont drogi wewnętrznej ul. Królewska 3a-3f

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 31.10.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” Al. Wolności 19, 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Piastów Śl. A” przy ul. Rycerskiej 17a zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Remont drogi wewnętrznej przy ul. Królewskiej 3a-3f na Osiedlu „Piastów Śl. A” w Głogowie”.

  1. Oferty należy składać do dnia 16.11.2018 r. do godz. 9.00 w Dziale Technicznym SM „Nadodrze” przy ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2018 r. godz. 9.15
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 31.05.2019 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 2100,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy wysłać prośbę o przekazanie SIWZ pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Piastów Śl.A” – tel. 76 8520-870, których udzieli Starszy Specjalista d/s. Remontów i utrzymania zasobów mieszkaniowych Grzegorz Dederek.