Remont drogi ul. Orbitalna 33-41

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 28.02.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” Al. Wolności 19, 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Kopernik C” przy ul. Gwiaździsta 27 zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Remont drogi wewnątrzosiedlowej ul. Orbitalna 33-41 wraz z remontem dojść do zespołów wejściowych na Osiedlu „Kopernik C” w Głogowie”.

  1. Oferty należy składać do dnia 21.03.2018 r. do godz. 15.00 w Dziale Technicznym SM „Nadodrze” przy ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2018 r. godz. 10.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 07.09.2018 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 5 300,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy wysłać prośbę o przekazanie SIWZ pod adres: przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Kopernik C” – tel. 76 8520-860, których udzieli Katarzyna Kuklasińska inspektor ds. remontów i utrzymania zasobów mieszkaniowych .