Remont dachu budynku mieszkalnego

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 03.04.2019 r. 

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wojska Polskiego 3-3a w Głogowie zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie:

Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego 3-3a w Głogowie

  1. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, do 17.04.2019 r. do godz. 11.00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, w dniu 17.04.2019 r. o godz. 12.00
  3. Wymagany termin wykonania robót: do 30.06.2019 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 3000,00 zł należy wpłacić na konto Wspólnoty wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (VIII pkt.15).
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobór SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Krzysztof Walkowiak – Starszy Specjalista ds. zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, tel. 76/ 852 07 27, kom. 509 48 99 32

 Wspólnota zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn.