Remont boksu śmietnikowego ul. Saturna 64

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 07.03.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” Al. Wolności 19, 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Kopernik C” przy ul. Gwiaździstej 27 zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Remont boksu śmietnikowego przy ul. Saturna 64 oraz placów przy boksach śmietnikowych przy ul. Saturna 36,44,64 Nieruchomość: 10 na Osiedlu „Kopernik C” w Głogowie”

  1. Oferty należy składać do dnia 16.03.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Administracji Osiedla „Kopernik C” przy ul. Gwiaździsta 27, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Administracji Osiedla „Kopernik C” w dniu 20.03.2018 r. godz. 12.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.06.2018r. do 31.07.2018 r.
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Kopernik C” – tel. 76 8520-860, których udzieli Kierownik Osiedla „Kopernik C” Czesław Sawicki lub Insp. ds. remontów i utrzymania zasobów Spółdzielni Katarzyna Kuklasińska.