Remont balustrad

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 20.09.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na przetarg:

Remont balustrad w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gwiaździstej 4-14 

Termin realizacji: 14.10.2019– 31.12.2019

  1. Oferty należy składać do dnia 09.10.2019 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu pobrania SIWZ należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie SIWZ pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wadium na w/w prace wynosi 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100), które należy wpłacić na konto wskazane w SIWZ do dnia 09.10.2019 r.

Dokumentacja techniczna w wersji papierowej jest do wglądu w Administracji Osiedla Kopernik B oraz w Dziale Technicznym znajdującym się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla Kopernik B tel. +48 76 852 08 50, których udzieli Marian Górczyk.