Remont balkonów ul. Sienkiewicza

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 13.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Hutnik” przy ul. Budowlanych 8 zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Remont balkonów budynku przy ul. Sienkiewicza 8a-8d na Osiedlu „Hutnik” w Głogowie”

  1. Oferty należy składać do dnia 03.04.2019 r. do godz. 15.00 w Kancelarii SM „Nadodrze” przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2019 r. godz. 9.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 26.04.2019 do 26.06.2020 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 8000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy wysłać prośbę o przekazanie SIWZ pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Hutnik – tel. 76 8520-820, których udzieli Inspektor ds. remontów osiedla „Hutnik” Agnieszka Raczyńska.