Przetarg ofertowy na sprzedaż działki [AKTUALIZACJA]

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 03.07.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie dokonuje uzupełnienia i doprecyzowania ogłoszenia z dnia 03.07.2018 r. poprzez wskazanie, że: oferty pisemne należy składać do dnia 20.07.2018 r. do godziny 13.00, otwarcie ofert nastąpi dnia 23.07.2018 r. o godzinie 10.00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, Al. Wolności 19, 67-200 Głogów ogłasza:

Przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 170/1 o powierzchni 0,0393 ha położonej w obrębie 18 „Kopernik” przy ul. Neptuna i Orbitalnej – cena wywoławcza 70.000 zł (netto).

Działka niezabudowana, położona na osiedlu Kopernik z dobrym dostępem do ciągów komunikacyjnych, na której istnieje możliwość zlokalizowania nieuciążliwych usług lub rozbudowy istniejących obiektów.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta nabycia nieruchomości przy ul. Neptuna i Orbitalnej„ w Sekretariacie – punkt informacyjno-podawczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy Al. Wolności 19 do dnia 20.07.2018 r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.07.2018 r. w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 25.

Wadium w wysokości 700 zł należy wpłacić w terminie do 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym we Wschowie o nr 93 8669 0001 0141 7450 2000 0036

Dodatkowych informacji udzieli Pan Waldemar Figura tel. 76 85 20 782 lub 608 390 062.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.