Lokal ul. Kosmonautów Polskich 53/28

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 08.02.2019 r.

Ustnego przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie ul. KOSMONAUTÓW POLSKICH 53/28

 • pow. użytkowa – 33,2 m2
 • 1 pokój,
 • kuchnia,
 • łazienka z wc
 • IV piętro – budynek z windą

Cena wywoławcza do przetargu – 96.000,00 zł

 1. Data przeprowadzenia przetargu – 04 marca 2019 r. godz. 9.00
 2. Miejsce przeprowadzenia przetargu – Sala konferencyjna w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 znajdująca się na parterze budynku.
 3. Wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł na rachunek Nr 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.
 4. Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium – Sekretariat – Punkt informacyjno-podawczy w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 (parter) – do dnia 01 marca 2019 r. do godz. 12-tej
 5. Oglądanie mieszkania – po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „KOPERNIK B” – ul. KOSM. POLSKICH 51/1 tel. 76/ 85 20 815.
 6. Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Opłaty za lokal – opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni – pok. nr 6. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu mieszkań przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004r. poz. 1758 z póź. zmianami).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym – pok. nr 105/ 106 tel. 76/ 85 20 781 lub 76/ 85 20 780.