Lokal ul. Gwiaździsta 1/93

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia: 2018-02-28

Ustnego przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie ul. GWIAŹDZISTEJ 1/93

 • pow. użytkowa – 35,8 m2
 • 1 pokój,
 • kuchnia,
 • łazienka z wc,
 • piętro X

Cena wywoławcza do przetargu – 98,00 tys. zł

 1. Data przeprowadzenia przetargu – 26 marca 2018 r. godz. 9.00
 2. Miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Spółdzielni przy Al. Wolności 19 – pok. nr 25
 3. Wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.
 4. Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium – Sekretariat – Punkt informacyjno-podawczy w siedzibie Spółdzielni przy Al. Wolności 19 (parter) – do 23 marca 2018 r. do godz. 12-tej
 5. Oglądanie mieszkania – po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „KOPERNIK C” – ul. GWIAŹDZISTEJ 27, tel. 76/ 85 20 816.
 6. Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni – pok. nr 6. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu mieszkań przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004r. poz. 1758 z póź. zmianami).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy Al. Wolności 19 w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym – pok. nr 6 tel. 76/ 85 20 780 lub 85 20 781.