Lokal mieszkalny ul. Poczdamska

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 25.03.2020

Ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie Poczdamskiej 3A/45

 • pow. użytkowa 59 m2
 • 2 pokoje,
 • kuchnia,
 • łazienka z wc,
 • jedenaste piętro

Dla w/w lokalu prowadzona jest księga wieczysta LE1G/00065721/4.

Cena wywoławcza do przetargu – 170.000,00 zł

 1. Data przeprowadzenia przetargu – 30 kwietnia 2020 r. godz. 9.00
 2. Miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Spółdzielni przy ul. Generała Sikorskiego 48 – pok. Nr 3 na parterze budynku.
 3. Wpłata wadium w wysokości 1.700,00 zł na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.
 4. Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium do dnia 29 kwietnia 2020 r. do godz. 12-tej, korespondencyjnie na adres siedziby Spółdzielni – ul. Generała Władysława Sikorskiego 48; 67-200 Głogów, lub droga mailową: czlonkowski@smnadodrze.pl
 5. Oglądanie mieszkania – po umówieniu terminu z pracownikami Administracji Osiedla „Śródmieście” – Al. Wolności 19 tel. 76/ 85 20 810.
 6. Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Opłaty za lokal – opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.
 8. Wydanie lokalu – w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty ceny nabycia i podpisaniu umowy przedwstępnej
 9. Termin zawarcia aktu notarialnego – po podjęciu przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Uchwały w sprawie zbycia w/w lokalu. Z uwagi na obecne uwarunkowania wynikające z działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa w kraju, termin zawarcia aktu notarialnego może ulec wydłużeniu.

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni – pok. nr 6. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z dn. 07.12.2017r. poz. 2278).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 76  85 20 781 lub 76  85 20 780 lub kom. 501 503 147.