Lokal mieszkalny ul. Oriona

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 25.03.2020 r.

Ustnego przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie Oriona 2/42

 • pow. użytkowa 53 m2
 • 3 pokoje,
 • kuchnia,
 • łazienka, wc,
 • dziesiąte piętro

Cena wywoławcza do przetargu– 140.000,00 zł

 1. Data przeprowadzenia przetargu – 30 kwietnia 2020 r. godz. 8.00
 2. Miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Spółdzielni przy ul. Generała Sikorskiego 48 – pok. Nr 3 na parterze budynku.
 3. Wpłata wadium w wysokości 1.400,00 zł na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.
 4. Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium do dnia 29 kwietnia 2020 r. do godz. 12-tej, korespondencyjnie na adres siedziby Spółdzielni – ul. Generała Władysława Sikorskiego 48; 67-200 Głogów, lub droga mailową: czlonkowski@smnadodrze.pl
 5. Oglądanie mieszkania – po umówieniu terminu z pracownikami Administracji Osiedla „Kopernik A” – ul. Perseusza 2 tel. 76/ 85 20 840.
 6. Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Opłaty za lokal – opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.
 8. Wydanie lokalu – w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty ceny nabycia i podpisaniu umowy przedwstępnej
 9. Termin zawarcia aktu notarialnego – do 30 dni od daty wpłaty ceny nabycia lokalu, jednakże z uwagi na obecne uwarunkowania wynikające z działań profilaktycznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa w kraju, termin może ulec wydłużeniu.

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni – pok. nr 6. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z dn. 07.12.2017r. poz. 2278).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 76/ 85 20 781 lub 76/ 85 20 780 lub kom. 501 503 147.