Lokal mieszkalny ul. Armii Krajowej

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 9.04.2019 r. 

Ustnego przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie ul. ARMII KRAJOWEJ 13/69

 • pow. użytkowa 44,2 m2
 • 2 pokoje 
 • kuchnia
 • łazienka z wc
 • VI piętro

Cena wywoławcza do przetargu – 137.000,00 zł

 1. Data przeprowadzenia przetargu – 29 kwietnia 2019 r. godz. 9.00
 2. Miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Spółdzielni przy ul. Generała Sikorskiego 48 – pok. Nr 3 na parterze budynku.
 3. Wpłata wadium w wysokości 1.400,00 zł na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.
 4. Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium – w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – w Kancelarii – pok. Nr 10 na parterze budynku – do dnia 26 kwietnia 2019 r. do godz. 12-tej
 5. Oglądanie mieszkania – po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „Chrobry” – ul. Gustawa Morcinka 8 tel. 76 85 20 830.
 6. Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Opłaty za lokal – opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu.

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni – pok. nr 6. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu mieszkań przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004r. poz. 1758 z póź. zmianami).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym – pok. nr 105-106
tel. 76 85 20 781 lub 76 85 20 780.