Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 04.02.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Sikorskiego 48, 67-200 Głogów zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na wykonanie:

„Kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych wentylacji naturalnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie”

  1. Oferty należy składać do dnia 18.02.2019 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” przy ul. Generała Sikorskiego 48 w Głogowie.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” przy ul. Generała Sikorskiego 48 w Głogowie.
  3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres: przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobór SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Dodatkowe informacje dostępne są w Dziale Eksploatacji Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Sikorskiego 48, tel. 76 8520 783; 782.
  5. Termin wykonania kontroli do 31.12.2019 r.