Koncepcja instalacji fotowoltaicznej

Głogów, dnia 11.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Koncepcja instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Gen. W. Sikorskiego 48 w Głogowie

  1. Oferty należy składać do dnia 25.09.2020 r. do godz. 12.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  2. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie ul Gen. W. Sikorskiego 48 – Dział Techniczny, których udzielą Sebastian Tryka pok. 117 tel. 76 8520 723, Przemysław Kowalik pok. 117 tel. 76 8520 722. Adres e-mail: techniczny@smnadodrze.pl.