Budowa drogi i miejsc postojowych

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 02.05.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” Al. Wolności 19, 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Kopernik C” przy ul. Gwiaździstej 27 zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Budowa drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników wraz z budową linii kablowych 0,23 kV oświetlenia i zasilania bramy na działce nr 165/2” (parking dla samochodów osobowych -60 miejsc postojowych), oraz – „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce 165/2 przy ul. Orbitalnej” (siłownia zewnętrzna) na Osiedlu „Kopernik C” w Głogowie”.

  1. Oferty należy składać do dnia 24.05.2018 r. do godz. 12.00 w Dziale Technicznym SM „Nadodrze” przy ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2018 r. godz. 13.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30.09.2018 r.
  4. Wadium na w/w prace należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres: przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobór SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w:

ADM Kopernik C – tel. 76 8520-860, których udzieli Kierownik Osiedla Czesław Sawicki oraz St. Insp. ds. remontów Pani Katarzyna Kuklasińska