30.01.2019 | Aktualności

Nowe brzmienie statutu

Nowe brzmienie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie

Informujemy, iż postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. WR.IXNS–REJ.KRS/015647/18/084 zostało zarejestrowane nowe brzmienie Statutu Spółdzielni. W związku z powyższym od dnia 03.12.2018r. obowiązują postanowienia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie (uchwała nr 15/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie odbytego w dniach 22-24.05.2018r.)

Treść statutu do pobrania.

 

Statutu Spółdzielni