28.12.2015 | Aktualności

Konkurs na „Opracowanie koncepcji…” rozstrzygnięty

Konkurs na Opracowanie koncepcji... rozstrzygnięty

Sąd Konkursowy dokonał wyboru zwycięskiego projektu w konkursie na „Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, miejscami postojowymi w kondygnacji częściowo lub całkowicie zagłębionej wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Głogowie przy ul. Strzeleckiej róg Nadbrzeżnej”.

Na ogłoszony w sierpniu konkurs wpłynęło 13 prac. W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd Konkursowy przyznał następujące nagrody:

Pierwsza nagroda dla:

Ostrowscy Architekci Biuro Projektowe Sp z o.o. – Katowice.

Druga nagroda dla:

Architekt Wojciech Kik- Wrocław.

Trzecia nagroda dla:

Kryjak Biuro Projektowo-Architektoniczne E Kryjak – Tychy.

Dodatkowo Sąd Konkursowy postanowił przyznać dwie nagrody wyróżnienia, które otrzymują:

APS Biuro projektów Budownictwa – Zielona Góra

AMBIT Biuro Architektoniczne Joanna Nowak- Głogów.

Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięska pracownia architektoniczna otrzyma teraz prawo przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.