26.05.2020 | Aktualności

Koniec sezonu grzewczego. Rusza odczyt podzielników kosztów ciepła

Koniec sezonu grzewczego. Rusza odczyt podzielników kosztów ciepła

W drugiej połowie maja zakończyliśmy kolejny sezon grzewczy. I choć zima była dość łagodna, to sam sezon był jednym z najdłuższych w ostatnich latach. Trwał blisko 240 dni. Pod koniec miesiąca ruszy odczyt podzielników kosztów ciepła w tych budynkach, które zostały wyposażone w te urządzenia.

Odczytów będą dokonywać pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych i Projektowych „Inwestor” w Głogowie. Będą też, zgodnie z wcześniej przyjętym planem, realizować wymianę głowic termostatycznych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie. Ogłoszenia z podanym terminem tych prac będą wywieszana wcześniej na klatkach schodowych.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o zachowanie podstawowych warunków bezpieczeństwa przy wykonywaniu czynności technicznych poprzez:

  • przewietrzenie mieszkania przed wizytą pracownika odczytującego (wymieniającego głowice),
  • posiadanie własnego długopisu w celu podpisania protokołu,
  • zachowanie odpowiedniego dystansu od pracowników lub jeśli to możliwe przebywanie w innym pomieszczeniu podczas czynności wykonywanych przez pracowników odczytujących (wymieniających głowice).

Pracownicy wykonujący odczyty (wymianę głowic) będą bezwzględnie zabezpieczeni w środki ochrony osobistej – maseczki, rękawice, płyn dezynfekujący.

Zgodnie z funkcjonującymi w spółdzielni terminami, mieszkańcy otrzymają indywidualne rozliczenia do końca września. Lokatorzy budynków docieplonych w ramach programu unijnego otrzymają w tym roku do porównania rozliczenie w dwóch wariantach – dotychczasowego i na podstawie odczytów z podzielników. W późniejszym terminie zdecydują, który wariant będzie obowiązującym w kolejnym sezonie.