01.02.2019 | Aktualności

Koniec przeprowadzki

Koniec przeprowadzki

Numeracja

W drugiej połowie stycznia zakończyła się przeprowadzka Zakładu Obsługi i Koordynacji Spółdzielni z pomieszczeń przy Al. Wolności 19 do budynku przy ul. Generała Władysława Sikorskiego. W nowej siedzibie mieści się również Dział Techniczny, który do tej pory zajmował pomieszczenia przy ul. Armii Krajowej 5.

Na parterze znajduje się punkt informacyjno-podawczy, sala konferencyjna i archiwum. Pierwsze piętro zajmują działy, które prowadzą obsługę mieszkańca, m.in.: Dział Rozliczania Opłat, Dział Rozliczania Wody, Dział Członkowsko-Mieszkaniowy, Zespół ds. Lokali Użytkowych i Zespół Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych. Na drugim piętrze znajduje się Sekretariat i Zarząd oraz działy: Kontroli Finansowej, Podatków i Płac, Rachunkowości, Organizacyjno-Prawny (w tym kadry) oraz Eksploatacji.

Obecnie w nowej siedzibie trwają prace wykończeniowe. Wykonywane jest docieplenie budynku i elewacja. Wiosną zagospodarowany zostanie teren wokół obiektu.

Trwają też prace związane z oznakowanie pomieszczeń i wykonaniem tablic informacyjnych w całym budynku.