16.09.2015 | Aktualności

Kasa zamknięta od października

Kasa zamknięta od października

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” informuje, że z dniem 30.09.2015 r. zostanie zlikwidowana kasa Spółdzielni.

W związku z powyższym od 01.10.2015 r.:

  1. wpłaty z tytułu opłat za posiadanie psa należy dokonywać na rachunek bankowy SM „Nadodrze” nr 93 8669 0001 0141 7450 2000 0036w placówkach BS we Wschowie nie będzie pobierana prowizja z tego tytułu;

  2. wszelkie inne wpłaty na rzecz Spółdzielni (poza opłatami, dla których jest nadany indywidualny numer rachunku bankowego, takimi jak: opłata za mieszkanie, za wodę, czynsz za lokal użytkowy) należy dokonywać na rachunek bankowy SM „Nadodrze” nr 93 8669 0001 0141 7450 2000 0036.