18.04.2016 | Aktualności

Kartka dla sąsiada

Kartka dla sąsiada w Głogowie

Czasami widzimy niewłaściwe zachowanie naszych sąsiadów – śmiecenie, zbyt głośne zachowanie, złe parkowanie. Nie chcąc jednak popadać z nimi w konflikt, nie zwracamy im uwagi. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” przygotowała specjalną „Kartkę dla sąsiada”, którą można wrzucić do skrzynki komuś kłopotliwemu.

Pomysł stworzenia kartki zrodził się podczas jednego z zebrań. Pracownicy administracji osiedlowych od czasu do czasu otrzymują od lokatorów skargi na sąsiadów. W niektórych przypadkach SM „Nadodrze” stara się interweniować, jednak w wielu nie ma odpowiednich narzędzi, by problem rozwiązać. Chodzi zwykle o sytuacje naruszania zasad dobrego zachowania i nadużywanie sąsiedzkiej wyrozumiałości. W takich właśnie przypadkach pomocna może być nasza kartka.

Można ją odebrać we wszystkich administracjach osiedlowych. Potem na odwrocie kartki należy zaznaczyć problem, który stwarza osoba z sąsiedztwa albo dopisać własną uwagę, a następnie wrzucić kartkę do skrzynki danego sąsiada. Liczymy na to, że odbiorca, który otrzyma kartkę, zrozumie swój błąd i nie będzie więcej naruszał powszechnie panujących reguł.

Staraliśmy się, by pocztówka była kolorowa i miała wyważoną treść. Chodzi nam bowiem o delikatne i dyskretne zwrócenie uwagi, a nie wywoływanie dodatkowych konfliktów. Nikt też nie powinien się obrażać, jeśli taką kartkę znajdzie w swojej skrzynce pocztowej. Bywa, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, iż nasze zachowanie może być kłopotliwe dla innych. Mamy nadzieję, że przygotowana kartka poprawi jakość życia na naszych osiedlach.

Kartka dla sąsiada – wersja do wydrukowania w PDF