14.06.2017 | Aktualności

Informacja dla uczestników programu Wakacyjna Praca dla Młodych

Wakacyjna Praca dla Młodych Głogów

Rekrutacja do Wakacyjnej Pracy dla Młodych za nami. W tym roku chętnych do podjęcia zatrudnienia w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” było 255 osób, tyle kart zgłoszeniowych zostało wrzuconych do urn. W tym gronie zdecydowanie przeważała młodzież w wieku 16-17 lat. Takich kandydatów mieliśmy 180, natomiast osób pełnoletnich (18-20 lat) – 75.

Zainteresowanie programem nie maleje na przestrzeni lat. Co roku średnio na jedno miejsce przypada trzech kandydatów. Tak też było i tym razem. We wtorek 13 czerwca przez dwie godziny przyjmowaliśmy zgłoszenia od młodych głogowian, by potem wylosować szczęśliwców, którzy w wakacje będą pracować na osiedlach. Poniżej prezentujemy listę osób, które zostały wylosowane do udziału w programie.

Wstępna lista uczestników

Wszyscy uczestnicy, bez względu na to, czy są na liście głównej czy rezerwowej, muszą do 23 czerwca dostarczyć do Spółdzielni komplet dokumentów:

  • Kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej,
  • Kserokopię dowodu osobistego,
  • Oświadczenie do celów podatkowych,
  • Oświadczenie o stanie zdrowia,
  • Oświadczenie z numerem rachunku bankowego,
  • Zgoda rodzica/opiekuna (osoby niepełnoletnie).

Dokumenty do pobrania

Rodzic lub opiekun musi dostarczyć zgodę osobiście do siedziby Spółdzielni (Al. Wolności 19, pokój nr 34) lub do dowolnej Administracji Osiedlowej.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w podanym terminie spowoduje wykreślenie uczestnika z listy.

Każdy wylosowany uczestnik musi odbyć szkolenie BHP.
Odbędzie się ono 27 czerwca w salce przy ul. Rycerskiej 17C (Osiedle Piastów Śl. A).
O godzinie 9.00 szkolenie dla osób z pierwszego turnusu i rezerwowych, o godzinie 11.00 dla osób z drugiego turnusu.