03.08.2017 | Aktualności

Dwa tygodnie bez ciepłej wody

Kilka dni bez ciepłej wody

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna, Wydział Eksploatacji Sieci w Głogowie informuje, że przerwa w dostawie ciepła dla potrzeb mieszkańców Głogowa będzie trwała od 21 sierpnia do 3 września 2017 roku.

Przerwa w tym okresie podyktowana jest wykonaniem niezbędnych prac remontowych na magistrali napowietrznej DN 500 zasilającej miasto oraz przekładką magistrali ciepłowniczej DN 500 w planowanej budowie ronda drogowego w skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Wojska Polskiego.

Pobierz pismo dotyczące przerwy w dostawie ciepła