25.05.2015 | Aktualności

Decydowali o absolutorium, zysku i sprzedaży nieruchomości

W trzech częściach odbyło się tegoroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie. Decydowano podczas niego między innymi o podziale wyniku z działalności Spółdzielni za 2014 rok oraz sprzedaży kilku nieruchomości.

Zebrania odbywały się w dniach 19-21 maja. W pierwszym terminie spotkali się członkowie z osiedli Kopernika A, B i C, potem Śródmieścia, Hutnik i Chrobry, ostatniego dnia – Piastów Śląskich A i B. Po wybraniu prezydium Walnego oraz składów komisji, sprawozdanie z działalności Spółdzielni w 2014 roku złożył prezes Mirosław Dąbrowski. – Był to rok trudny, o dużej niepewności podejmowanych decyzji, a tym samym odpowiedzialności za podjęte decyzje. Jeszcze nie tak dawno mówiłem, że mijający czas był trudny ze względu na niestabilną i niepewną sytuację gospodarczą kraju, dużą inflację i wzrosty cen. Dzisiaj to wszystko mamy już za sobą. Sytuacja gospodarcza jest stabilna i przewidywalna, inflacja bliska zeru, ceny energii i innych usług ustabilizowały się. Dlaczego więc znowu mówię o trudnym roku? Dlatego, że ciągłe wprowadzanie przez posłów w ustawach spółdzielczych coraz bardziej kontrowersyjnych zmian i niejednoznacznych przepisów oraz brak ich spójności z innymi aktami prawnymi powoduje, że nikt już nie jest pewny, jak dany przepis należy interpretować i o co w nim tak naprawdę chodzi – mówił M. Dąbrowski.

Mimo tych niepewności sytuacja Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” jest bardzo dobra. W minionym roku wypracowała zysk netto w wysokości ponad 2 milionów złotych. Ponad połowa tej kwoty odciąży mieszkańców będących członkami spółdzielni, pozostała suma trafi do poszczególnych nieruchomości lub na fundusze remontowe. – Szukamy nowych możliwość pozyskiwania środków w przyszłości. Planujemy bardziej efektywne wykorzystanie mienia spółdzielni poprzez inwestycje komercyjne, np. w parkingi, oraz stopniowe, ale systematyczne przekazywanie terenów służących dla wszystkich mieszkańców do gminy Głogów. Podstawowym celem, jaki sobie wyznaczyliśmy, jest przede wszystkim zapewnienie lokatorom pełnego bezpieczeństwa użytkowania mieszkań i to zarówno finansowego jak i technicznego. Strategia spółdzielni na najbliższe lata będzie kontynuować obrany kierunek restrukturyzacji i konsekwentnie przesuwać środek działalności w kierunku profesjonalnego zarządzania poszczególnymi nieruchomościami przez Spółdzielnię wraz z członkami i właścicielami lokali. Będziemy dalej umacniać samodzielność poszczególnych nieruchomości i doskonalić metody i techniki wspólnego zarządzania. Mamy jeszcze wiele pomysłów i propozycji w tym zakresie, ale musimy poczekać na ustabilizowanie się stanu prawnego, bo ryzyko wprowadzania jakichkolwiek nowych rozwiązań jest teraz zbyt ryzykowne – wyjaśniał prezes M. Dąbrowski.

Uczestnicy Walnego przyjęli sprawozdania zarządu z działalności i finansowe za miniony rok, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres listopad 2014 – maj 2015. Udzielili również absolutorium wszystkim trzem członkom zarządu. Zgodzono się na zaproponowany podział ubiegłorocznego zysku i zezwolono na zaciągnięcie przez Spółdzielnię zobowiązań na maksymalną kwotę 7,5 mln zł na lata 2015/2016. Członkowie spółdzielni zgodzili się także na sprzedać trzech nieruchomości. W spotkaniach tych uczestniczyło łącznie 192 członków naszej Spółdzielni

Szczegółowy opis podjętych uchwał oraz sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków znajduje się w zakładce: Spółdzielnia > Uchwały i decyzje.