05.02.2016 | Aktualności

Bezprawnie powołują się na Spółdzielnię

Bezprawnie powołują się na Spółdzielnię

W ostatnim czasie do wielu naszych lokatorów zapukali przedstawiciele firmy, która oferowała wymianę drzwi wejściowych do mieszkań. Powoływała się na ustalenia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Nadodrze”, które rzekomo miały nakładać na lokatorów obowiązek wstawiania nowych drzwi.

Informujemy, że SM „Nadodrze” nie prowadziła żadnych rozmów z firmami oferującymi wymianę drzwi, nie nałożyła też obowiązku ich wymiany na lokatorów. Firma powoływała się więc na Spółdzielnię bez naszej wiedzy i zgody.

To nie pierwszy taki przypadek powoływania się na Spółdzielnię, czy nawet podszywania pod jej pracowników. Wiele nieuczciwych firm wykorzystuje nazwę SM „Nadodrze”, by uwiarygodnić swoje działania i przekonać mieszkańców do swojej oferty.

Jeśli Spółdzielnia nakłada jakiekolwiek obowiązki na lokatorów, informuje o tym wcześniej lokatorów pisemnie (informacja w gablocie, skrzynce pocztowej, na stronie internetowej). Mieszkańcy informowani są też z wyprzedzeniem o działaniach innych podmiotów, które prowadzone są w imieniu SM „Nadodrze” lub w porozumieniu ze Spółdzielnią.

Poza tym drzwi wejściowe do mieszkań nie są częścią wspólną nieruchomości, zatem ich wymiana nie zależy od Spółdzielni, a tylko i wyłącznie od woli mieszkańców.

Wszelkie wątpliwości i uwagi prosimy zgłaszać w Administracjach poszczególnych osiedli.