14.12.2017 | Aktualności

Bądźmy w kontakcie dla własnego dobra

Apelujemy do lokatorów o pozostawianie w Administracjach informacji jak i z kim kontaktować się podczas nieobecności w mieszkaniu. Najlepiej, aby pismo zawierało numery telefonów, które w sytuacjach awaryjnych umożliwiają szybki kontakt z lokatorem, kimś z rodziny lub sąsiadem.

Dlaczego to takie ważne? Oto jeden z przykładów. Cała rodzina wyjeżdża na wakacje, w pospiechu nie wyłączyli zaworów odcinających dostawę wody do mieszkania. W czasie ich nieobecności pęka wężyk (zimna woda) pod umywalką. Służby Spółdzielni powiadomione przez sąsiadów zamieszkałych poniżej zakręcają dopływ zimnej wody w pionie. Do czasu naprawy usterki wszystkie mieszkania w tym pionie pozbawione są wody. Jeśli w Administracji zostało złożone oświadczenie „Dane kontaktowe dla Spółdzielni”, szybko i sprawnie nawiązujemy kontakt i zawiadamiamy właścicieli mieszkania, gdzie doszło do awarii. Jeśli nie ma tych danych, sąsiedzi będą pozbawieni wody do czasu powrotu rodziny.

Takich przykładów z życia naszych lokatorów można przytaczać wiele. Mogą dotyczyć przecieków na instalacji centralnego ogrzewania, ulatniania się gazu. Służby Spółdzielni zawsze zabezpieczają takie awarie poprzez odcięcia na zaworach głównych, ale do czasu usunięcia usterki w konkretnym lokalu, sąsiedzi narażeni są dyskomfort braku wody, ogrzewania czy gazu. Apelujemy więc do lokatorów o pozostawianie w Administracjach informacji jak i z kim kontaktować się podczas nieobecności w mieszkaniu. Najlepiej, aby zawierało numery telefonów, które w sytuacjach awaryjnych umożliwiają szybki kontakt z lokatorem.

Równie ważne jest także pozostawienie w Administracji adresu do korespondencji. Jest on niezbędny zwłaszcza, gdy wyjeżdżamy na dłuższy urlop, do pracy za granicę lub gdy wynajmujemy nasze mieszkanie. Na podany adres będzie przekierowywana korespondencja związana z lokalem – np. zawiadomienia i rozliczenia. Powinien on być podany tak, aby gwarantował odebranie przesyłki. Może więc to być adres kogoś z rodziny lub przyjaciół.

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu może złożyć osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika dyspozycję dotyczącą wskazania adresu, na który ma być wysyłana cała korespondencja. Poprzez adres korespondencyjny rozumie się adres, na który może zostać dostarczona korespondencja drogą pocztową lub adres e-mail.

Wzory obu pism – przekierowanie korespondencji oraz podania danych kontaktowych – można znaleźć na stronie internetowej.

Oba dokumenty można dostarczyć osobiście w siedzibie Zarządu Spółdzielni lub Administracji Osiedla, drogą pocztową lub przez e-mail – skan własnoręcznie podpisanego pisma wskazującego numery telefonów lub adres do korespondencji. Posiadacz wielu lokali w zasobach Spółdzielni może wskazać tylko jeden adres do korespondencji.

Podkreślamy, że złożenie oświadczenia z adresem do korespondencji i numerami telefonu jest w interesie lokatorów. Podane dane są przetwarzane wyłącznie na potrzeby SM Nadodrze.