09.10.2020 | Aktualności

Ankieta wśród mieszkańców

 Ankieta odwołana ze względu na rosnącą liczbę zakażeń covid-19 oraz dużą liczbę osób przebywających na kwarantannie. Ankieta zostanie przeprowadzona w dogodniejszym terminie. 

Po raz kolejny planujemy zapytać mieszkańców o ich opinię na temat funkcjonowania spółdzielni. W dniach 12-16 października do części skrzynek pocztowych trafią formularze ankietowe. W tym samym tygodniu pracownicy spółdzielni odbiorą wypełnione ankiety

Takie ankiety regularnie przeprowadzane są co 3-4 lata. Pytania w nich zamieszczone dotyczą wielu aspektów: prowadzonych remontów i prac na terenach zewnętrznych, jakości i zakresu świadczonych usług, oceny poszczególnych jednostek i rad, preferowanych form kontaktu i pozyskiwania informacji o spółdzielni, a także planów i pomysłów na przyszłość. Analiza ankiet pomaga zarządowi spółdzielni decydować o kierunkach działania w kolejnych latach.

W formie papierowej rozprowadzonych zostanie około 100 ankiet na każdym z ośmiu osiedli. Budynki, gdzie trafią formularze, zostały już wybrane. Odpowiednie ogłoszenia zostały umieszczone na klatkach schodowych. Odbiór ankiet od mieszkańców zostanie przeprowadzony zgodnie z wymogami sanitarnymi.

Przygotowujemy również wersję elektroniczną ankiety, którą będą mogli wypełnić wszyscy mieszkańcy. Będzie ona dostępna na stronie internetowej www.smnadodrze.pl.