SM Nadodrze @ Facebook
SM Nadodrze @ Instragram
| |
| Mapa strony | A A A
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogow
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogow
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogow

Aktualności

31.10.2017 | Aktualności

Mieszkańcy wybrali Radę Nadzorczą

Mieszkańcy Głogowa wybrali Radę Nadzorczą

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”, które odbyło się 26 października, wybrano skład Rady Nadzorczej na lata 2017-2020. Aby zapewnić jednakową reprezentację każdego osiedla Spółdzielni w Radzie Nadzorczej, całą spółdzielnię podzielono zgodnie ze statutem na osiem okręgów wyborczych, które swoim obszarem obejmują poszczególne osiedla mieszkaniowe. Każdy z okręgów ma po dwóch reprezentantów w Radzie….

Zobacz więcej

25.10.2017 | Aktualności

Najładniejsze balkony wyróżnione

Najładniejsze balkony w Głogowie wyróżnione

Niektóre balkony w sezonie letnim prezentują się niczym małe ogrody botaniczne. Lokatorzy dbają o każdą posadzoną roślinkę, podlewają, nawożą, przycinają. Właśnie takie balkony po raz kolejny doceniono na osiedlu Kopernik C. Na balkonach dominują pelargonie, ale gatunków i odmian uprawianych kwiatów jest całe mnóstwo. Najważniejsze, to odpowiednio o nie zadbać, by cieszyły oko od wiosny…

Zobacz więcej

19.10.2017 | Aktualności

Problemy z połączeniami telefonicznymi

Problemy z połączeniami telefonicznymi

Informujemy, że w związku z pracami polegającymi na zmianie operatora telefonii stacjonarnej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” mogą występować problemy z połączeniami telefonicznymi do wszystkich jednostek i zakładów Spółdzielni.   W tym czasie lokatorzy mogą kontaktować się z poszczególnymi Administracjami i Wydziałami, dzwoniąc na numery telefonów komórkowych: Os. Śródmieście: 501 502 857 Os. Hutnik: 501 502 872 Os. Chrobry: 501 502 933…

Zobacz więcej

11.10.2017 | Aktualności

Zadbajmy o dopływ świeżego powietrza w naszych mieszkaniach

Powietrze znajdujące się w pomieszczeniach mieszkalnych jest stale zanieczyszczane przez oddziaływanie różnych czynników m.in. przez wilgoć (oddychanie, gotowanie, suszenie, kapiel), dwutlenek węgla (oddychanie, spalanie gazu), szkodliwe związki pochodzące od elementów wbudowanych oraz wyposażenia mieszkania (dywany, meble). Powietrze zanieczyszczone może być szkodliwe dla zdrowia i sprzyjać rozwojowi grzybów. Zbyt duża wilgotność powietrza może skutkować wykraplaniem się wody na ścianach zewnętrznych, powodując ich degradację oraz spadek izolacyjności cieplnej. Aby temu przeciwdziałać, należy zapewnić sprawną wentylację, czyli dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia oraz możliwość wypływu zużytego powietrza na zewnątrz. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w lokalach mieszkalnych ilość powietrza powinna wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejsza niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. Stały napływ świeżego powietrza powinien w nowych, szczelnych oknach odbywać się przez nawiewniki (higronawiewniki) zamontowane na stolarce okiennej i drzwiowej. Wcześniejsze rozwiązania dotyczące napływu powietrza do pomieszczeń takie jak wycięcie fragmentów przylg okiennych czy też funkcja „rozszczelnienia” skrzydeł okiennych nie są idealne. Napływ powietrza realizowany tymi metodami jest zależny od użytkowników, co może skutkować brakiem wentylacji i wzrostem zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowym negatywnym czynnikiem jest to, że nie ma możliwości regulacji napływu powietrza do mieszkania. Ponadto przy silnych wiatrach wtłaczane powietrze przez nieszczelności w stolarce okiennej może wywoływać słyszalny świst powietrza. Zastosowanie nawiewników okiennych np. akustycznych nawiewników higrosterowanych, umożliwia wymianę powietrza dostosowaną do potrzeb, zwiększenie komfortu akustycznego oraz użytkowanie bezobsługowe. Ponadto bardzo ważne jest zapewnienie dopływu powietrza do każdego mieszkania, ponieważ w naszych budynkach mamy zbiorcze kanały wentylacji grawitacyjnej i zakłócenie nawiewu w jednym mieszkaniu wpływa negatywnie na pracę całego układu wentylacyjnego.

Powietrze znajdujące się w pomieszczeniach mieszkalnych jest stale zanieczyszczane przez oddziaływanie różnych czynników m.in. przez wilgoć (oddychanie, gotowanie, suszenie, kapiel), dwutlenek węgla (oddychanie, spalanie gazu), szkodliwe związki pochodzące od elementów wbudowanych oraz wyposażenia mieszkania (dywany, meble). Powietrze zanieczyszczone może być szkodliwe dla zdrowia i sprzyjać rozwojowi grzybów. Zbyt duża wilgotność powietrza może skutkować wykraplaniem się…

Zobacz więcej

05.10.2017 | Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 26 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie. Obrady odbędą się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Gomółki 43 na Osiedlu Kopernik C o godz.16.00   PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI…

Zobacz więcej

05.10.2017 | Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r.

RADA NADZORCZA I ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE ZAPRASZAJĄ UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.   Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 r., sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami…

Zobacz więcej