O Wspólnotach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”

Al. Wolności 19
67-200 Głogów
pokój nr 29
e-mail: wspolnoty@smnadodrze.pl,
tel. 76/ 852-07-27
kom. 509-48-99-32

Obsługa księgowa wspólnot:

tel. 76/ 852-07-25 lub 26

Nieruchomościami zarządzamy z pasją …

Spółdzielnia oprócz swoich statutowych zadań od 2003 r. zajmuje się również zarządzaniem nieruchomościami nienależącymi do jej zasobów. Obecnie spółdzielnia zarządza:

 • 13 Wspólnotami Mieszkaniowymi – 409 lokali mieszkalnych,
 • 3 Wspólnotami Garażowymi – 92 boksy garażowe,

o łącznej powierzchni użytkowej 26 400,57 m2.

Czynności zarządzania spółdzielnia prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w ustawach:

 • o własności lokali,
 • o gospodarce nieruchomościami,
 • prawo budowlane,
 • kodeks cywilny.

Spółdzielnia w swoich strukturach posiada wydzieloną komórkę obsługującą wspólnoty. W ramach obsługi Wspólnot oferujemy:

 • bieżącą obsługę eksploatacyjną,
 • pełną obsługę w zakresie gospodarki remontowej,
 • pełną obsługę księgową i ewidencyjną,
 • obsługę w zakresie podatków,
 • obsługę prawną w zakresie objętym umową,
 • pełną obsługę zebrań,
 • czuwanie nad prawidłowością zawieranych umów przez wspólnotę z kontrahentami,
 • racjonalne zarządzanie funduszami gromadzonymi na rachunku bankowym wspólnoty mieszkaniowej, prowadzące do zminimalizowania kosztów utrzymania nieruchomości.

Pełna oferta zarządzania – Pobierz plik PDF

Plan gospodarczy budżetu – Pobierz plik PDF

 

Źródło: TV Master Głogów

 

Galeria nieruchomości: