Uchwały i decyzje

Rada Nadzorcza

Lustracja SM „Nadodrze”

Walne Zgromadzenie Członków

2017 rok

Uchwały nr 53-58 Rady Nadzorczej z dnia 9 listopada 2017 r. 

Uchwała nr 52 Rady Nadzorczej z dnia 19 października 2017 r.

Uchwały nr 48-51 Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2017 r.

Uchwały nr 44-47 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwały 40-43 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwały nr 38-39 Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Uchwały nr 30-37 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2017 r.

Uchwały nr 28-29 Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2017 r.

Uchwały nr 1-27 Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2017 r.

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

2012 rok

2011 rok

2010 rok

2009 rok

2008 rok

List polustracyjny 2014 r.

List polustracyjny 2011 r.

List polustracyjny 2008 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 26.10.2017 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 8-11.05.2017 r. oraz 15-18.05.2017 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 31 maja, 1 i 2 czerwca 2016

Uchwały Walnego Zgromadzenia 26 listopada 2015 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 19-21 maja 2015

Uchwały Walnego Zgromadzenia 12-22 maja 2014

1. Sprawozdanie finansowe:

2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

4. Uchwały nr  9-23 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.