Inwestycje

Nowy budynek mieszkalno-usługowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” ogłosiła konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Strzeleckiej, róg Nadbrzeżnej. Będzie on w pełni dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Postawiony zostanie w miejscu dzisiejszej administracji osiedla Śródmieście. W bloku, który będzie liczył 5-7 kondygnacji, powstanie 40-60 mieszkań. Na parterze zlokalizowana zostanie nowa siedziba administracji oraz lokale usługowe, a w części podziemnej – parking. Nowy wygląd zyska też otoczenie.

Cały budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Już z poziomu chodnika będzie można za pomocą podjazdów, platform i dźwigów dostać się do każdego lokalu. W obiekcie będą szerokie drzwi oraz przestronne korytarze. Od lat Spółdzielnia ma mnóstwo zapytań o mieszkania dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, stąd też decyzja, by nowe lokale były w ten sposób przygotowane.

Projekt budowlany powinien być gotowy na przełomie 2015/2016 roku. Potem Spółdzielnia chce uzyskać pozwolenie na budowę, po czym przystąpi do realizacji zadania. Pierwsi lokatorzy prawdopodobnie wprowadzą się w drugim kwartale 2017 roku.

Więcej informacji o konkursie oraz regulamin

Program termomodernizacyjny budynków mieszkalnych

W latach 2014-2020 w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” realizowany jest program termomodernizacyjny. Kilka nieruchomości już zostało docieplonych, inne są w trakcie prac termomodernizacyjnych, kolejne czekają na rozstrzygnięcia przetargowe.

Działania związane ze zmniejszaniem zużycia energii będą priorytetem na najbliższą przyszłość i to nie tylko ze względu na koszty, ale też na ekologię i zobowiązania unijne. – Polityka państwa w tym zakresie będzie wręcz wymuszać na właścicielach mieszkań i zarządcach wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii energooszczędnych. Poza tym realizacja programu zwiększy wartość budynków, ich atrakcyjność, trwałość i okres użytkowania – wylicza M. Dąbrowski.

Szacuje się, że docieplonych zostanie nawet 230 tysięcy metrów kwadratowych ścian zewnętrznych. Każda nieruchomość podejmuje oddzielnie decyzję o przystąpieniu do programu. Decyzja powinna dotyczyć całej nieruchomości, gdyż ułatwi to korzystanie z funduszu remontowego nieruchomości. Właściciele lokali nie będący członkami zgodę wyrażają w formie pisemnych oświadczeń. Tu potrzebna jest zgoda od wszystkich właścicieli. Natomiast członkowie spółdzielni, posiadający spółdzielcze prawa do lokali bądź prawo odrębnej własności oraz osoby nie będące członkami, a posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podejmują decyzję większością głosów. Każdy ma prawo wypowiedzenia się w formie ankiety.

Koszt całego programu (według szacunków wykonanych w 2013 roku) wyniesie blisko 40 milionów złotych. Lokatorzy nie zostaną jednak sami z tym wydatkiem. Spółdzielnia przygotowała program pożyczek ze spłatą w wartości nominalnej – bez odsetek i ryzyka kredytowego, bez potrzeby ustanawiania hipotek i innych zabezpieczeń. Ponadto wszystkie audyty energetyczne i projekty budowlane zostaną wykonane ze środków spółdzielni. Mieszkańcy nie poniosą też dodatkowych kosztów związanych z organizacją robót i nadzorem budowlanym. Lokatorzy finansują roboty dociepleniowe poprzez miesięczne wpłaty. Okres, przez jaki pobierane są te opłaty, zależy od kosztów robót oraz wysokości wpłat. Środki na ten cel przeznaczane są także z bieżącego funduszu remontowego. W przypadku pozyskania dodatkowych środków na realizację programu zostaną zmniejszone miesięczne wpłaty lub skrócony okres spłaty w zależności od indywidualnej sytuacji danej nieruchomości. – Czynimy starania, by program był jak najbardziej efektywny, a z drugiej strony jak najmniej obciążał mieszkańców – mówi Mirosław Dąbrowski.

Obecnie zadanie realizowane jest na osiedlach:

  • Kopernik B – ul. Kosmonautów Polskich,
  • Kopernik C – ul. Saturna,
  • Piastów Śląskich A – ul. Dobrawy, ul. Budziszyńska/Pl. Mieszka I,
  • Piastów Śląskich B – ul. Leszka Białego/Dziadoszan, ul. Jagiellońska.

 

Budowa Centrum Technicznego Spółdzielni

Jednym z elementów działalności Spółdzielni jest techniczna obsługa wszystkich zasobów mieszkaniowych. – W 2014 roku oddaliśmy do użytkowania Centrum Techniczne Spółdzielni, w którym skupiono wszystkie dotychczas funkcjonujące w tym zakresie jednostki organizacyjne. Teraz jest to jeden specjalistyczny zakład obsługujący zarówno osiedla mieszkaniowe spółdzielni jak i świadczący usługi dla innych zarządców – mówi Mirosław Dąbrowski, prezes SM „Nadodrze”. W nowym budynku zlokalizowane są wszystkie służby, czyli zakład elektryczny i dźwigowy, zakład techniczny i usługowy oraz dyżur awaryjny.

Siedziba CTS przy ulicy Armii Krajowej to duży przeszklony budynek. Inwestycja kosztowała około 4 mln złotych. Na parterze budynku powstały lokale usługowe. Czynsz z ich najmu pozwala spółdzielni utrzymać centrum. Z jednej strony budynek wyróżnia się architektonicznie na tle sąsiednich zabudowań, z drugiej – jest bardziej ekonomiczny od poprzedniego. Wcześniej służby techniczne miały swoją siedzibę na obrzeżach miasta. Z tego powodu w godzinach szczytu trudno było mówić o natychmiastowej interwencji. Teraz pracownicy mogą dotrzeć na wezwanie dużo szybciej. – To ważne z punktu widzenia organizacyjnego i ekonomicznego, bo skrócił się dystans do naszych mieszkańców – dodaje M. Dąbrowski.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa technicznego „Nadodrze” utrzymuje też określony potencjał służb technicznych i stałe Pogotowie Awaryjne. Zapewnia specjalistyczne wyposażenie, prowadzi ciągłe szkolenie oraz doskonalenie organizacyjne ich działania. W przypadku awarii i zdarzeń losowych służby są przygotowane do szybkiej interwencji.