19.09.2017 | Aktualności

Rozpoczęliśmy sezon grzewczy

Rozpoczęliśmy sezon grzewczy

W czwartek 14 września rozpoczęliśmy kolejny sezon grzewczy. W związku z tym prosimy o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania. Jednocześnie prosimy o nastawienie zaworów termostatycznych w pozycji maksymalnego otwarcia.

 

Wszelkie wycieki i usterki należy zgłaszać w poszczególnych administracjach lub Pogotowiu Awaryjnemu.

O tym, jak użytkować mieszkanie w sezonie grzewczym można przeczytać tutaj:

Jak użytkować mieszkanie w sezonie grzewczym