27.03.2017 | Aktualności

Przetarg na wykonanie budynku mieszkalnego przy ul. Strzeleckiej

Przetarg na budowę bloku przy ul. Strzeleckiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” ogłasza przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią administracyjną i usługową oraz garażem podziemnym w Głogowie przy ul. Strzeleckiej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem Inwestora zastępczego: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych „Inwestor” Sp. z o.o., 67-200 Głogów ul. Stawna 4F.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: www.inwestor.glogow.pl.

Termin składania ofert: 20.04.2017 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 20.04.2017 r. godz. 10.05

Miejsce składania i otwarcia ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie Aleja Wolności 19, 67-200 Głogów.

Termin wykonania zamówienia:

  • zakończenie robót z dostarczeniem materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie – 30.06.2018 r.
  • uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie – 30.09.2018 r.