Pytania i odpowiedzi

1. Kto może ubiegać się o członkostwo w Spółdzielni i jaka jest wysokość opłaty członkowskiej?
2. Czy osoba, która kupuje mieszkanie na wolnym rynku, musi zostać członkiem Spółdzielni?
3. Z czego wynika różnica pomiędzy wysokością miesięcznej opłaty za mieszkanie naliczanej dla właściciela lokalu, który jest członkiem Spółdzielni, a opłaty naliczanej dla osoby nie będącej członkiem Spółdzielni.
4. Chcę sprzedać swoje mieszkanie (dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Jakie formalności muszę dopełnić w Spółdzielni?
5. Co trzeba zrobić - jakie formalności dopełnić po śmierci współmałżonka?
6. Czy po zgonie współmałżonka trzeba niezwłocznie załatwić sprawy związane z nabyciem prawa do spadku?
7. Wspólnie z mężem wykupiliśmy mieszkanie w Spółdzielni. Członkiem Spółdzielni jest mój małżonek. Czy mogę również zostać członkiem Spółdzielni? Co się stanie z mieszkaniem w przypadku śmierci męża, jeżeli nie będę członkiem Spółdzielni?
8. Czy można kupić mieszkanie od Spółdzielni?
9. Czy Spółdzielnia wynajmuje mieszkania?
10. Na jakie zadania modernizacyjne i remontowe mieszkania jest wymagana zgoda Spółdzielni?