Wynik ZO/0149/1-T/06/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0149/1-T/06/2017 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0149/16

Informacja o wyborze oferty o udzielenie zamawiania z zachowaniem konkurencyjności
Zapytanie ofertowe nr ZO/0149/1-T/06/2017

 

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0149/16”

I. Nazwa Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, 67-200 Głogów, Al. Wolności 19

II. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0149/16

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”

Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”

III. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

1. Zadanie numer 1-Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gwiaździstej 1

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

2. Zadanie numer 2 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gwiaździstej 3

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

3. Zadanie numer 3 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gwiaździstej 5

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

4. Zadanie numer 4 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gwiaździstej 7

docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

IV. Najkorzystniejsza oferta

1. Zadanie numer 1-Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gwiaździstej 1

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 4 f-my Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Tyniec Mały ul. Parkowa 7. Wartość złożonej oferty 936 788,39 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 877 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Tyniec Mały ul. Parkowa 7 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

2. Zadanie numer 2 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gwiaździstej 3

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 4 f-my Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Tyniec Mały ul. Parkowa 7. Wartość złożonej oferty 940 544,09 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 877 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Tyniec Mały ul. Parkowa 7 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

3. Zadanie numer 3 – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gwiaździstej 5

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 4 f-my Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Tyniec Mały ul. Parkowa 7. Wartość złożonej oferty 930 157,75 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 875 469,60 zł.

Uzasadnienie

Firma Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Tyniec Mały ul. Parkowa 7 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

4. Zadanie numer 4 -Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Gwiaździstej 7

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 4 f-my Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Tyniec Mały ul. Parkowa 7. Wartość złożonej oferty 930 157,75 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 875 469,60 zł.

Uzasadnienie

Firma Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo MIRSKI+DITTRICH sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce, Tyniec Mały ul. Parkowa 7 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

Leszek Szulc