Wynik ZO/0128/1-T/06/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0128/1-T/06/2017 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16

Informacja o wyborze oferty o udzielenie zamawiania z zachowaniem konkurencyjności
Zapytanie ofertowe nr ZO/0128/1-T/06/2017

 

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16”

I. Nazwa Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, 67-200 Głogów, Al. Wolności 19

II. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0128/16

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”

Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”

III. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

1. Zadanie numer 1 (zadanie 14 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 2-4

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

2. Zadanie numer 2 (zadanie 15 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 6-8

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

3. Zadanie numer 3 (zadanie 16 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 10-12

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

4. Zadanie numer 4 (zadanie 10 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 14-16

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

5. Zadanie numer 5 (zadanie 11 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 18-20

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

6. Zadanie numer 6 (zadanie 1 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 22-26

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

7. Zadanie numer 7 (zadanie 12 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 28-30

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

8. Zadanie numer 8 (zadanie 3 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 10-14

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

9. Zadanie numer 9 (zadanie 4 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 16-24

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

10. Zadanie numer 10 (zadanie 5 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 19-23

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

11. Zadanie numer 11 (zadanie 6 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 26-28

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

12. Zadanie numer 12 (zadanie 7 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 30-34

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

13. Zadanie numer 13 (zadanie 9 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Królewska 16

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

14. Zadanie numer 14 (zadanie 2 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasztelańska 2-4-6

c) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

d) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

15. Zadanie numer 15 (zadanie 13 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasztelańska 8-10

e) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

f) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

16. Zadanie numer 16 (zadanie 8 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellońska 55

g) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,

h) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych

Planowany termin realizacji od 1.07.2017 r. do 31.10.2018 r.

IV. Najkorzystniejsza oferta

1. Zadanie numer 1 (zadanie 14 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) –Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 2-4

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D. Wartość złożonej oferty 698 821,40 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 638 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

2. Zadanie numer 2 (zadanie 15 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 6-8

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D. Wartość złożonej oferty 421 156,40 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 361 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

3. Zadanie numer 3 (zadanie 16 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 10-12

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D. Wartość złożonej oferty 326 744,46 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 267 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

4. Zadanie numer 4 (zadanie 10 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 14-16

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D. Wartość złożonej oferty 307 776,27 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 270 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

5. Zadanie numer 5 (zadanie 11 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 18-20

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D. Wartość złożonej oferty 153 496,40 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 133 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

6. Zadanie numer 6 (zadanie 1 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 22-26

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D. Wartość złożonej oferty 308 203,64 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 274 000,00 zł.
Uzasadnienie
Firma Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

7. Zadanie numer 7 (zadanie 12 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 28-30

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D. Wartość złożonej oferty 277 765,99 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 268 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

8. Zadanie numer 8 (zadanie 3 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 10-14

Komisja wyboru ofert nie wybrała żadnego oferenta

 

9. Zadanie numer 9 (zadanie 4 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 16-24

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D. Wartość złożonej oferty 408 396,17 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 406 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

10. Zadanie numer 10 (zadanie 5 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 19-23

Komisja wyboru ofert nie wybrała żadnego oferenta

 

11. Zadanie numer 11 (zadanie 6 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 26-28

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D. Wartość złożonej oferty 269 468,70 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 218 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

12. Zadanie numer 12 (zadanie 7 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 30-34

Komisja wyboru ofert nie wybrała żadnego oferenta

 

13. Zadanie numer 13 (zadanie 9 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Królewska 16

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów, Topolowa 2 Wartość złożonej oferty 172 500,73 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 170 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów, Topolowa 2 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

14. Zadanie numer 14 (zadanie 2 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasztelańska 2-4-6

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów, Topolowa 2 Wartość złożonej oferty 388 326,02 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 380 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów, Topolowa 2 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

15. Zadanie numer 15 (zadanie 13 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kasztelańska 8-10

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów, Topolowa 2 Wartość złożonej oferty 251 749,78 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 250 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Przedsiębiorstwo Budowlane ”Bud-Dom” sp. j. Janusz Marcinkowski, Zofia Stawińska, 67-200 Głogów, Topolowa 2 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

 

16. Zadanie numer 16 (zadanie 8 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16) – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellońska 55

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D. Wartość złożonej oferty 135 120,46 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 134 000,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Remontowo-Budowalny Tadeusz Furman, 28-130 Stopnica, Wolica 102 D złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

Leszek Szulc