Wynik ZO/0128/1-N/07/2017 – ponowy wybór wykonawcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr ZO/0128/1-N/07/2017 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16”

Informacja o ponownym wyborze oferty o udzielenie zamówienia z zachowaniem konkurencyjności
Zapytanie ofertowe nr ZO/0128/1-N/07/2017

Ponowny wybór wykonawcy podyktowany jest rezygnacją firmy Firma Projektowo-Consultingowa „Eko-Energia” 65-119 Zielona Góra ul. Sulechowska 4a/404 z realizacji w/w zadania.

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa” należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16”

I. Nazwa Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, 67-200 Głogów, Al. Wolności 19

II. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0128/16
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”
Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”

III. Przedmiot zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16”

1. Zadanie nr 1.1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia w technologii ETICS ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Armii Krajowej 2-4, ul. Armii Krajowej 6-8, ul. Armii Krajowej 10-12, ul. Armii Krajowej 14-16, ul. Armii Krajowej 18-20, ul. Armii Krajowej 22-26, ul. Armii Krajowej 28-30.

2. Zadanie nr 1.2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia w technologii ETICS ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Łokietka 10-14, ul. Łokietka 16-24, ul. Łokietka 19-23, ul. Łokietka 26-28, ul. Łokietka 30-34, ul. Królewska 16.

3. Zadanie nr 1.3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia w technologii ETICS ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Kasztelańska 2-4-6, ul. Kasztelańska 8-10, ul. Jagiellońska 55.

4. Zadanie nr 2.1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia przestrzeni stropodachu budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Armii Krajowej 2-4, ul. Armii Krajowej 6-8, ul. Armii Krajowej 10-12, ul. Armii Krajowej 14-16, ul. Armii Krajowej 18-20, ul. Armii Krajowej 22-26, ul. Armii Krajowej 28-30.

5. Zadanie nr 2.2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia przestrzeni stropodachu budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Łokietka 10-14, ul. Łokietka 16-24, ul. Łokietka 19-23, ul. Łokietka 26-28, ul. Łokietka 30-34, ul. Królewska 16.

6. Zadanie nr 2.3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia przestrzeni stropodachu budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Kasztelańska 2-4-6, ul. Kasztelańska 8-10, ul. Jagiellońska 55

7. Zadanie nr 3.1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami sanitarnymi w zakresie wymiany zaworów termostatycznych oraz montaż podzielników kosztów ze zdalnym odczytem na budynkach przy ul. Armii Krajowej 2-4, ul. Armii Krajowej 6-8, ul. Armii Krajowej 10-12, ul. Armii Krajowej 14-16, ul. Armii Krajowej 18-20, ul. Armii Krajowej 22-26, ul. Armii Krajowej 28-30.

8. Zadanie nr 3.2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami sanitarnymi w zakresie wymiany zaworów termostatycznych oraz montaż podzielników kosztów ze zdalnym odczytem na budynkach przy ul. Łokietka 10-14, ul. Łokietka 16-24, ul. Łokietka 19-23, ul. Łokietka 26-28, ul. Łokietka 30-34, ul. Królewska 16.

9. Zadanie nr 3.3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami sanitarnymi w zakresie wymiany zaworów termostatycznych oraz montaż podzielników kosztów ze zdalnym odczytem na budynkach przy ul. Kasztelańska 2-4-6, ul. Kasztelańska 8-10, ul. Jagiellońska 55.

IV. Najkorzystniejsza oferta

1. Zadanie nr 1.1 (ponowny wybór) – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia w technologii ETICS ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wraz zrobotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Armii Krajowej 2-4, ul. Armii Krajowej 6-8, ul. Armii Krajowej 10-12, ul. Armii Krajowej 14-16, ul. Armii Krajowej 18-20, ul. Armii Krajowej 22-26, ul. Armii Krajowej 28-30.

Komisja wyboru ofert wybrała kolejną najtańszą ofertę nr 1 f-my Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6. Wartość złożonej oferty 9 490,00 zł.

Uzasadnienie

Z tytułu rezygnacji z podpisania umowy przez przedstawiciela firmy Firma Projektowo-Consultingowa „Eko-Energia” 65-119 Zielona Góra ul. Sulechowska 4a/404, komisja w wyniku postępowania do realizacja zadania wybrała kolejną najtańszą ofertę. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 99,80.

2. Zadanie nr 1.2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia w technologii ETICS ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Łokietka 10-14, ul. Łokietka 16-24, ul. Łokietka 19-23, ul. Łokietka 26-28, ul. Łokietka 30-34, ul. Królewska 16.

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6. Wartość złożonej oferty 7 989,99 zł.

Uzasadnienie

Firma Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

3. Zadanie nr 1.3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia w technologii ETICS ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Kasztelańska 2-4-6, ul. Kasztelańska 8-10, ul. Jagiellońska 55.

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6. Wartość złożonej oferty 3 300,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

4. Zadanie nr 2.1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia przestrzeni stropodachu budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Armii Krajowej 2-4, ul. Armii Krajowej 6-8, ul. Armii Krajowej 10-12, ul. Armii Krajowej 14-16, ul. Armii Krajowej 18-20, ul. Armii Krajowej 22-26, ul. Armii Krajowej 28-30.

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6. Wartość złożonej oferty 1 845,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

5. Zadanie nr 2.2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia przestrzeni stropodachu budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Łokietka 10-14, ul. Łokietka 16-24, ul. Łokietka 19-23, ul. Łokietka 26-28, ul. Łokietka 30-34, ul. Królewska 16.

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6. Wartość złożonej oferty 1 845,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

6. Zadanie nr 2.3 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie docieplenia przestrzeni stropodachu budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach przy ul. Kasztelańska 2-4-6, ul. Kasztelańska 8-10, ul. Jagiellońska 55.

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 1 f-my Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6. Wartość złożonej oferty 1 230,00 zł.

Uzasadnienie

Firma Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

7. Zadanie nr 3.1 (ponowny wybór) – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami sanitarnymi w zakresie wymiany zaworów termostatycznych oraz montaż podzielników kosztów ze zdalnym odczytem na budynkach przy ul. Armii Krajowej 2-4, ul. Armii Krajowej 6-8, ul. Armii Krajowej 10-12, ul. Armii Krajowej 14-16, ul. Armii Krajowej 18-20, ul. Armii Krajowej 22-26, ul. Armi Krajowej 28-30.

Komisja wyboru wybrała kolejną najtańszą ofertę nr 1 f-my Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6. Wartość złożonej oferty 1 845,00 zł.

Uzasadnienie

Z tytułu rezygnacji z podpisania umowy przez przedstawiciela firmy Firma Projektowo-Consultingowa „Eko-Energia” 65-119 Zielona Góra ul. Sulechowska 4a/404, komisja w wyniku postępowania do realizacja zadania wybrała kolejną najtańszą ofertę. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 70,00.

8. Zadanie nr 3.2 (ponowny wybór) – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami sanitarnymi w zakresie wymiany zaworów termostatycznych oraz montaż podzielników kosztów ze zdalnym odczytem na budynkach przy ul. Łokietka 10-14, ul. Łokietka 16-24, ul. Łokietka 19-23, ul. Łokietka 26-28, ul. Łokietka 30-34, ul. Królewska 16.

Komisja wyboru ofert wybrała kolejną najtańszą ofertę nr 1 f-my Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6. Wartość złożonej oferty 1 845,00 zł.

Uzasadnienie

Z tytułu rezygnacji z podpisania umowy przez przedstawiciela firmy Firma Projektowo-Consultingowa „Eko-Energia” 65-119 Zielona Góra ul. Sulechowska 4a/404, komisja w wyniku postępowania do realizacja zadania wybrała kolejną najtańszą ofertę. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 60,00.

9. Zadanie nr 3.3 (ponowny wybór) – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami sanitarnymi w zakresie wymiany zaworów termostatycznych oraz montaż podzielników kosztów ze zdalnym odczytem na budynkach przy ul. Kasztelańska 2-4-6, ul. Kasztelańska 8-10, ul. Jagiellońska 55.

Komisja wyboru ofert wybrała kolejną najtańszą ofertę nr 1 f-my Biuro Obsługi Nieruchomości „Wenerski” mgr inż. Jarosław Wenerski 67-200 Głogów ul. Młyńska 6. Wartość złożonej oferty 1 230,00 zł.

Uzasadnienie

Z tytułu rezygnacji z podpisania umowy przez przedstawiciela firmy Firma Projektowo-Consultingowa „Eko-Energia” 65-119 Zielona Góra ul. Sulechowska 4a/404, komisja w wyniku postępowania do realizacja zadania wybrała kolejną najtańszą ofertę. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 45,00.