Wymiana instalacji elektrycznej ul. Armii Krajowej 9-9E

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 14.06.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” Al. Wolności 19, 67-200 Głogów – Administracja Osiedla Chrobry przy ul. G. Morcinka 8 zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac elektrycznych:

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 9-9E w Głogowie (WLZ, RG+ADM, TL, Zasilanie do mieszkań)

  1. Oferty należy składać do dnia 06.07.2017 r. do godziny 15.00 w Dziale Technicznym SM „Nadodrze”, ul. Armii Krajowej 5.
  2. Otwarcie oferty nastąpi w dniu 7.07.2017 r. o godz. 10.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 16.01.2018 r.
  4. Wadium na ww. prace w kwocie 4500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres: przetargi@smnadodrze.pl
    następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobór SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji

Dodatkowe informacje dostępne są w Dziale Technicznym – tel. 768520612 oraz w ADM Chrobry, których udzieli insp. ds. remontów Osiedla Marek Banderek – tel. 768520833