Remont wentylacji ul. Orbitalna 25

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 03.01.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” Al. Wolności 19, 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Kopernik C” przy ul. Gwiaździsta 27 zaprasza do składania pisemnych ofert na
wykonanie niżej wymienionych prac:

„Remont wentylacji mechanicznej – ul. Orbitalna 25, Nieruchomość nr 08 na Osiedlu „Kopernik C” w Głogowie”.

  1. Oferty należy składać do dnia 17.01.2018 r. do godz. 15.00 w Dziale Technicznym SM „Nadodrze” przy ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.01.2018r. godz. 10.00
  3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29.06.2018 r.
  4. Wadium na w/w prace w kwocie 2 500,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt.14).
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres: przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobór SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Kopernik C”- tel. 76 8520-863, których udzieli inspektor ds. remontów i utrzymania zasobów Spółdzielni Katarzyna Kuklasińska.