Lokal mieszkalny ul. Kosm. Polskich 52/66

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia: 2017-10-04

Ustnego przetargu nieograniczonego ustalenie stawki czynszu i pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie Kosm. Polskich 52/66

 • pow. użytkowa – 34,2 m2
 • 1 pokój,
 • kuchnia,
 • łazienka z wc.

Stawka wywoławcza do przetargu – 18,00 zł za m2, tj. 615,60 zł

 1. Data przeprowadzenia przetargu – 30 października 2017 r. godz. 10.00
 2. Miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Spółdzielni przy Al. Wolności 19 – pok. nr 25
 3. Wpłata wadium w wysokości 1.000,00 zł na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.
 4. Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium – Sekretariat – Punkt informacyjno-podawczy w siedzibie Spółdzielni przy Al. Wolności 19 (parter) – do 27 października 2017 r. do godz. 12-tej
 5. Oglądanie mieszkania – po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „Kopernik B” – ul. Kosm. Polskich 51/1, tel. 76/ 85 20 850.

Miesięczna opłata z tytułu najmu lokalu obejmować będzie:

 • Wylicytowany czynsz,
 • zaliczkę na poczet kosztów centralnego ogrzewania – 80,37 zł,
 • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – naliczaną zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Głogowa od ilości osób korzystających z lokalu, (gospodarstwo domowe: 1-osobowe – 11,00 zł).

Razem miesięczna opłata przy uwzględnieniu stawki 18 zł / m– 706,97 zł

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Najemca lokalu ponosi również koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej i gazu. Przed podpisaniem umowy najmu najemca zobowiązany będzie do wniesienia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu, której wysokość stanowić będzie 6-krotna kwota wylicytowanej stawki czynszu miesięcznego (przy stawce 18 zł/m2 jest to kwota 3.694,00 zł).

Lokal zostanie przekazany najemcy Protokołem zdawczo-odbiorczym przez ADM Kopernik B
– po wniesieniu kaucji i podpisaniu umowy najmu.

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy Al. Wolności 19 w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym – pok. nr 6 tel. 76/ 85 20 780 lub 85 20 781.