Lokal mieszkalny ul. Głowackiego 4B/21

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia: 2017-08-01

Ustnego przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie przy ul. Głowackiego 4B/21

 • pow. użytkowa – 52,2 m2
 • 2 pokoje,
 • kuchnia,
 • łazienka z wc,
 • VII piętro – Wieżowiec

Cena wywoławcza do przetargu – 131.000,00 zł

 1. Data przeprowadzenia przetargu – 28 sierpnia 2017 r. godz. 9.00
 2. Miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Spółdzielni przy Al. Wolności 19 – pok. nr 25
 3. Wpłata wadium w wysokości 1.500,00 zł na rachunek nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.
 4. Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium – Sekretariat – Punkt informacyjno-podawczy w siedzibie Spółdzielni przy Al. Wolności 19 (parter) – do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 12-tej
 5. Oglądanie mieszkania – po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „ŚRÓDMIEŚCIE” – ul. ARMII KRAJOWEJ 5 tel. 76/ 85 20 810.
 6. Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Pierwszeństwo nabycia mieszkania i zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności za cenę wywoławczą podaną w ogłoszeniu przysługuje członkom posiadającym zarejestrowane
w tutejszej Spółdzielni książeczki mieszkaniowe. W przypadku złożenia oferty przez kilku uprawnionych członków, o pierwszeństwie nabycia lokalu decydować będzie okres oczekiwania na przydział lokalu.

UWAGA! Złożenie oferty przez uprawnionego członka Spółdzielni spowoduje odwołanie przez Spółdzielnię przetargu nieograniczonego wyznaczonego na dzień 28 sierpnia 2017 r. Wadium wpłacone przez pozostałych zainteresowanych zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia wyznaczonego przetargu.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych które znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni – pok. nr 6. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu mieszkań przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 167 z 2004r. poz. 1758 z póź. zmianami).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy Al. Wolności 19 w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym – pok. nr 6 tel. 76/ 85 20 780 lub 85 20 781.