11.01.2018 | Aktualności

Członkostwo z mocy prawa

Członkostwo z mocy prawa

W związku ze zmianami w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych członkostwo w spółdzielni nabyły z mocy prawa osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Członkami spółdzielni stali się również współmałżonkowie tych osób, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.

Członkiem spółdzielni może być także osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. W takim przypadku właściciel zobowiązany jest do złożenia deklaracji członkowskiej w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym. Informujemy jednocześnie, że wprowadzone zmiany zniosły obowiązek ponoszenia kosztów związanych z wpisowym i udziałami.