30.05.2017 | Aktualności

Czas na Wakacyjną Pracę dla Młodych

Zakończyliśmy 11 edycję Wakacyjnej Pracy dla Młodych w Głogowie

Rozpoczynamy odliczanie do startu dwunastej edycji Wakacyjnej Pracy dla Młodych. Rekrutacja do programu odbędzie się 13 czerwca. Pierwszy turnus ruszy 3 lipca.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie zainicjowała w 2006 roku program, który polega na zorganizowaniu pracy wakacyjnej dla uczniów i studentów. W tym roku będzie to już dwunasta edycja programu. Wakacyjna Praca dla Młodych na stałe wpisała się w kalendarz działań, które pomagają młodym mieszkańcom Głogowa w znalezieniu wakacyjnej pracy.

Dotychczas w ramach programu zatrudnionych zostało blisko półtora tysiąca osób. Od dziesięciu lat zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą Miejską Głogów, która wsparła tegoroczną edycję kwotą 50.000 zł brutto. Spółdzielnia przeznaczyła na to zadanie 30.000 zł brutto.

Tegoroczny program będzie realizowany w dniach 3-28.07.2017 r. w dwóch dwutygodniowych turnusach. W każdym z nich weźmie udział taka sama liczba uczestników, dla których wcześniej zostanie przeprowadzone szkolenie BHP.

Rekrutacja: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, 13 czerwca, godz. 14-16. Losowanie o godz. 16.

Rekrutacja do pracy odbywać się będzie na zasadach losowania. Każdy chętny wypełnia dostępną na miejscu kartę zgłoszeniową, na której wpisuje swoje dane. O godz. 16 nastąpi losowanie 50 osób pełnoletnich, w tym 2-osobowej listy rezerwowej, oraz 50 osób nieletnich (w tym również 2-osobowa grupa rezerwowa). Liczba osób chętnych do udziału w rekrutacji jest nieograniczona. W dniu rekrutacji nie będą przyjmowane żadne inne dokumenty.

Kto może wziąć udział w programie:

Do programu może przystąpić osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat (najpóźniej 30 czerwca 2017 r.), jest uczniem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej albo studentem w wieku do 20 lat, zamieszkująca w Głogowie i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Status studenta nie posiadają osoby, które ukończyły studia I stopnia (datą ukończenia studiów jest dzień złożenia egzaminu dyplomowego). Osoba nieletnia może uczestniczyć w Programie wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Zgodę opiekuna prawnego osoby nieletniej należy potwierdzić w biurze administracji osiedlowej lub w sekretariacie SM „Nadodrze”, musi tego dokonać osobiście osoba podpisująca zgodę dziecku.

Planowana liczba uczestników: 96 osób.

Planowane wynagrodzenie uczestnika: 650 zł brutto.

Zwiększone w porównaniu z rokiem 2016 o kwotę 150 zł brutto. Wzrost wynika ze zmiany przepisów dotyczących wysokości minimalnej stawki godzinowej za wykonaną pracę.

Zadania dla uczestników:

Proste prace konserwatorskie i pielęgnacja terenów zielonych należących do SM Nadodrze, porządkowanie części wspólnych nieruchomości oraz drobne prace biurowe w poszczególnych jednostkach SM Nadodrze.

Przebieg programu:

13 czerwca 2017 r. – rekrutacja i ogłoszenie listy uczestników;
Od 14 czerwca 2017 r. – przyjmowanie dokumentów od uczestników programu;
Pierwszy tydzień wakacji – szkolenie BHP i ostateczny termin dostarczenia dokumentów;
3 lipca 2017 r. – start pierwszego turnusu;
17 lipca 2017 r. – start drugiego turnusu;
28 lipca 2017 r. – zakończenie programu.

Osoba odpowiedzialna za realizację Programu: Mateusz Kowalski, starszy specjalista ds. informacji społecznej. Tel. 76 852 07 08.

Uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania regulamin „Wakacyjnej Pracy dla Młodych”, który dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni.

Regulamin „Wakacyjnej Pracy dla Młodych”